Pályázatok

Kedvezményezett neve: Karzat Színház Nonprofit Kft
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01225
Projekt címe: Győr 750
Szerződött támogatás összege: 8.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Megvalósítás időszaka: 2021.02.15. – 2022.01.29.

Győr 750 c. pályázatunk bemutatása
A tervezett tevékenység célja a hagyományos közösségi időtöltés, a családok és generációk közötti valós kapcsolatok generálása és elmélyítése.A program elősdleges célja a valós párbeszéd és a közös játék által teremtett flow / áramlás élmény elérése. A színházi produkcióval összekötött közös játék egy olyan innováció eredménye, amit a Karzat Színház társulata, különböző tematikák bemutatására évek óta alkalmaz sikerrel. Az áramlás élményével összekötött ismeret átadás (jelen esetben Győr történetének megismerése) sokkal erősebb emocionális kötődést hoz létre az ismeret és az azt megszerző között és így a tudás tartósabb és mélyebb lesz mint passzív befogadás (iskolai óra, tankönyv, ismeretterjesztő előadás passzív hallgatása) esetén lenne. A projekt dokumentálásban és reklámozásában nagy szerepet kap az online média. A projekt erősen kötődik a győr 2023 pályázat Város programcsomagjához, azon belül Győr város 750 éves évfordulójához, és a pályázatban tervezett Városnaphoz. A Városnap / Városév céljait és üzeneteit esszenciájában hordozó program beépíthető a Városév hivatalos programjaiba, megjelenhet a Városnapon, vagy a 2021-ben zajló szabadtéri városi rendezvényeken. Minden alkalommal újra felidézve és bemutatva az emlékév lényegét.
„A Városnap elsősorban helyi esemény, fontos eszköze a lokálpatrióta érzület felébresztésének, nem a világnak szól, sokkal inkább magunknak. Ugyanakkor nagyon fontos alapja annak, hogy 2023-ra önmagunkat ismerő, vendégszerető házigazdákká válhassunk. Győr amennyire sokat nyert az európai történelemben betöltött kapu szerepével, annyira nagy nehézségekkel kell szembenéznie, amikor polgárai kötődését, generációk győri történetét keresi. A Városnap jó alkalom arra, hogy a győriek együtt ünnepeljék „győriségüket”, és ennek a hagyománynak az elindításához a legjobb időpont a közelgő 750. évforduló. Az első Városnapot ezért 2021-ben rendezik meg.

A projekt jelenlegi állása:
Projektünk közösségi aktivitást igénylő elemeinek megvalósítását a járványhelyzet nyomán bevezetett rendkívüli korlátozások megszűnésével tudjuk folytatni. A pályázat kötelező elemeként előírt projekttáblát elhelyeztük irodánk (Győr, Ráth Mátyás tér 4.) ablakába.
Bízunk abban, hogy a pandémia során hozott korlátozások mielőbb feloldásra kerülnek, és megkezdhetjük a pályázatunkban tervezett és vállalt tevékenységeket.